Logo

Program Latihan MACA

Menawarkan pelbagai bentuk program latihan yang menyasarkan penyertaan daripada kalangan penjawatan awam (Jabatan/Agensi Kerajaan) dan penglibatan secara langsung daripada sektor swasta.

KATALOG PROGRAM
PROGRAM SARJANA SAINS SOSIAL UKM-SPRM

BERITA DAN PENGUMUMAN

ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN RASMI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG
SELAMAT MENYAMBUT PESTA KAAMATAN DAN HARI GAWAI 2023
TAWARAN PROGRAM PENGUKUHAN PEGAWAI INTEGRITI DAN TADBIR URUS SEKTOR AWAM
SELAMAT HARI GURU!

FASILITI MACA

Mempunyai fasiliti yang mampu memenuhi keperluan peserta-peserta program latihan dan warga MACA.