Logo

Program Latihan MACA

Menawarkan pelbagai bentuk program latihan yang menyasarkan penyertaan daripada kalangan penjawatan awam (Jabatan/Agensi Kerajaan) dan penglibatan secara langsung daripada sektor swasta.

KATALOG PROGRAM
PROGRAM SARJANA SAINS SOSIAL UKM-SPRM

BERITA DAN PENGUMUMAN

TAWARAN KURSUS PEMANTAUAN SEKTOR AWAM & TATACARA PEROLEHAN
TAWARAN KURSUS PEMBANGUNAN PELAN ANTIRASUAH ORGANISASI (OACP) SIRI 5 TAHUN 2024 – TOT AGENSI LUAR
TAWARAN KURSUS PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) SIRI 4 TAHUN 2024 – TOT AGENSI LUAR
KURSUS PENGURUSAN KES TATATERTIB

FASILITI MACA

Mempunyai fasiliti yang mampu memenuhi keperluan peserta-peserta program latihan dan warga MACA.