Logo

Program Latihan MACA

Menawarkan pelbagai bentuk program latihan yang menyasarkan penyertaan daripada kalangan penjawatan awam (Jabatan/Agensi Kerajaan) dan penglibatan secara langsung daripada sektor swasta.

KATALOG PROGRAM
PROGRAM SARJANA SAINS SOSIAL UKM-SPRM

BERITA DAN PENGUMUMAN

DAULAT TUANKU #PERTABALAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG KE-17
SELAMAT MENYAMBUT AWAL MUHARRAM 1446H
SARAWAK KINI NEGERI PALING RAMAI CEIO
KURSUS KAWALAN DALAMAN ANTI-RASUAH

FASILITI MACA

Mempunyai fasiliti yang mampu memenuhi keperluan peserta-peserta program latihan dan warga MACA.