Logo

Program Latihan MACA

Menawarkan pelbagai bentuk program latihan yang menyasarkan penyertaan daripada kalangan penjawatan awam (Jabatan/Agensi Kerajaan) dan penglibatan secara langsung daripada sektor swasta.

KATALOG PROGRAM
PERMOHONAN PROGRAM
PROGRAM SARJANA SAINS SOSIAL UKM-SPRM

BERITA DAN PENGUMUMAN

JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA MARTABATKAN INTEGRITI, LAKSANAKAN IN-HOUSE CEIO
MENGUKUHKAN JATI DIRI DALAM PEMBENTUKAN PEGAWAI SPRM YANG BERKETERAMPILAN TINGGI
SELAMAT MENYAMBUT HARI MALAYSIA 2022
MACA PERKASA AGENDA PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT MELALUI PENGAJIAN PROGRAM BERAKREDITASI.

FASILITI MACA

Mempunyai fasiliti yang mampu memenuhi keperluan peserta-peserta program latihan dan warga MACA.