Logo

RISALAH MACA


Risalah MACA 2023
MANUAL PENGGUNA SISTEM GMACA - PENDAFTARAN AKAUN PENGGUNA & PENGEMASKINIAN PROFIL (BUKAN WARGA SPRM)
MANUAL PENGGUNA SISTEM GMACA - PENGEMASKINIAN LOG LATIHAN (WARGA SPRM)
MANUAL PENGGUNA SISTEM GMACA - PENGEMASKINIAN PROFIL PENGGUNA (WARGA SPRM)
MANUAL PENGGUNA SISTEM GMACA - PENGESAHAN KEHADIRAN (WARGA SPRM)
MANUAL PENGGUNA SISTEM GMACA - PERMOHONAN KURSUS (BUKAN WARGA SPRM)
MANUAL PENGGUNA SISTEM GMACA - PERMOHONAN KURSUS (WARGA SPRM)
PROGRAM LATIHAN TAHUNAN SPRM 2023
PROGRAM LATIHAN TAHUNAN SPRM 2024