Logo

Program Sarjana Sains Sosial (Pengajian Rasuah)
UKM-SPRM Sesi 2020/2021

Cetak
Objektif Kursus
 • Program ini adalah untuk memberikan penambahan ilmu (value added) yang sedia ada sekaligus memberikan latihan akademi lanjutan kepada pegawai-pegawai SPRM dan pegawai agensi penguatkuasa tempatan dan luar negara dalam mempertingkatkan profesionalisme mereka;

 • Program ini akan menghasilkan siswazah yang peka kepada perkembangan reka bentuk, pendekatan dan teknologi terkini dalam kegiatan dan pengurusan rasuah di peringkat antarabangsa;

 • Program ini akan mempertingkatkan keupayaan pegawai-pegawai SPRM dan pegawai agensi berkaitan yang mempunyai ilmu pengetahuan terkini dalam bidang kerjaya, kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan semasa serta berfikiran luas dan mendalam untuk dijadikan pelapis dalam kepimpinan SPRM dan agensi penguatkuasa tempatan di peringkat tertinggi.

 • Akan dilaksanakan bagi pengambilan pada bulan Februari 2019
Program ini akan dilaksanakan di:

 • FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) BANGI, SELANGOR
Kaedah pembelajaran yang akan digunakan sepanjang program meliputi:

 • Kuliah

 • Kerja Kursus

 • Tutoran

 • Seminar

 • Penyelidikan

 • Kertas Kerja
Antara kandungan utama modul kursus adalah seperti berikut:

 • Sosiologi Rasuah

 • Kriminologi

 • Undang-Undang dan Jenayah Rasuah

 • Kaedah Penyelidikan Lanjutan

 • Penyiasatan dan Pengurusan Rasuah

 • Etika, Tadbir urus dan Rasuah

 • Jenayah Rasuah dan Kawalan Sosial

 • Projek Penanda Arasan keluar negara

 • Tesis Sarjana Pengajian Rasuah
Program ini akan berjalan dalam tempoh masa 18 bulan (3 semesta) secara sepenuh masa.

 • Jumlah jam pembelajaran berjumlah 40 unit
Syarat-syarat asas kemasukan akademik yang ditetapkan seperti berikut:

 • Ijazah sarjana muda dengan kepujian yang baik dalam pelbagai bidang dari UKM atau universiti-universiti yang diiktiraf oleh Senat UKM.

 • Diploma dari UKM atau universiti-universiti yang diiktiraf oleh Senat UKM dan sekurang-sekurangnya 5 tahun pengalaman kerja.
Program ini akan dikendalikan menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris sepanjang kuliah dan aktiviti pembelajaran
Bagi memastikan kualiti dan keberkesanan program ini, tenaga pengajar akan diselia oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), UKM dan juga akan memperolehi kerjasama dan sumbangan kepakaran dari pegawai-pegawai kanan SPRM dalam modul yang berkaitan.
 • Yuran yang telah ditetapkan bagi mengikuti program ini adalah RM32, 640/peserta (tertakluk kepada pindaan semasa oleh pihak UKM).

 • Pelajar yang berminat diminta/dinasihatkan untuk mendapatkan pembiayaan sendiri samada dari jabatan atau pinjaman.
Peserta yang ingin menyertai program ini, hendaklah mengisi borang permohonan yang telah disediakan oleh urusetia program. Borang permohonan boleh diperolehi daripada laman web rasmi di www.maca.sprm.gov.my dan di laman web UKM di www.ukm.edu.my
 • SEKOLAH PENCEGAHAN RASUAH DAN PENGURUSAN
  Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia
  Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin
  Off Jalan Tunku Abdul Halim
  50480 Kuala Lumpur

  03-62092800 sambungan 2974/2969/2967

  kprp@sprm.gov.my

 • PPj Mohd Saud Ayutollah Abd Manan
  msayutollah@sprm.gov.my - 019 6000342

 • PsK Huzaimi Hussain
  huzaimi@sprm.gov.my - 019 6001789

 • Prof Dr. Jalaluddin Abdul Malek
  Penyelaras Program UKM - 012 3865514