Logo

PUSAT/SEKOLAH


PUSAT PENGAJIAN ANTARABANGSA

Fungsi:

Bertanggungjawab merancang, menyediakan dan menyelaras program, kursus, seminar dan bengkel berkaitan pencegahan rasuah dengan penyertaan peserta agensi penguatkuasaan rasuah dari luar negara sebagai suatu usaha untuk membanteras jenayah di peringkat Asia Pasifik.


Alamat:

Pusat Pengajian Antarabangsa

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092862


No. Faks:
0362092801


E-mel:
isc@sprm.gov.my

Fungsi:

Berperanan dalam menyelaras dan melaksanakan program latihan untuk pembangunan kerjaya pegawai dan kakitangan SPRM. Turut bertanggungjawab dalam menjalankan kursus asas kepada pegawai-pegawai lantikan baharu SPRM. 


Alamat:

Pusat Latihan Asas

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092958


No. Faks:
0362092942


E-mel:
sect_proprac@sprm.gov.my

Fungsi:

Berfungsi untuk membantu SPRM dalam perancangan, pembentukan, pengendalian dan pelaksanaan program latihan Pegawai Integriti. Pusat ini juga membangunkan modul Kursus Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO) yang bertujuan untuk menawarkan latihan bertauliah kepada Pegawai-pegawai Integriti dari sektor awam, sektor swasta, syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan agensi antarabangsa.


Alamat:

Pusat Pembangunan Integriti Korporat

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092957


No. Faks:
0362092959


E-mel:
cidc@sprm.gov.my

Fungsi:

Bertindak sebagai pemangkin kepada perancangan strategik yang berimpak tinggi melalui pembangunan dan pembelajaran SPRM. Turut mengkordinasi dan menyediakan Program Latihan Tahunan SPRM serta mengemudi pelaksanaan Transformasi Pelan Strategik SPRM dan MACA. Turut bertanggungjawab menyelaras pelaksanaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) serta kursus 3 hari warga MACA, selain turut menyelaras komunikasi, korporat dan penerbitan di MACA. 


Alamat:

Pusat Perancangan, Penyelidikan dan Korporat

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092854


E-mel:
prcc@sprm.gov.my

Fungsi:

Berfungsi sebagai pusat yang menyediakan program latihan Kemahiran Komunikasi Bahasa Asing, khasnya Bahasa Inggeris khusus untuk warga SPRM di samping membantu dalam penterjemahan dan dokumentasi SPRM.


Alamat:

Pusat Bahasa MACA

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092841


No. Faks:
0362092842


E-mel:
languagecentre@sprm.gov.my

Fungsi:

Berfungsi untuk merancang, membentuk dan melaksanakan kursus, seminar dan bengkel mengenai program kepimpinan berasaskan model kompetensi kepimpinan SPRM untuk warga SPRM. Bagi tujuan pemantapan, pusat ini telah merancang, membentuk dan mengendalikan penilaian tahap kepimpinan bagi tujuan pembangunan program kepimpinan SPRM.

 


Alamat:

Pusat Kecemerlangan  Kepimpinan SPRM

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092995


No. Faks:
0362092993


E-mel:
mlec@sprm.gov.my

Fungsi:

Melaksanakan program latihan yang memberi kidmat tentang kesedaran mengenai isu-isu pencegahan rasuah serta langkah-langkah pencegahan rasuah melalui Program Latihan Tahunan SPRM dan kursus yang dipaten khas mengikut kehendak dan keperluan agensi luar.


Alamat:

Pusat Pematuhan Pencegahan Rasuah Korporat

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092985


No. Faks:
0362092889


E-mel:
caccc@sprm.gov.my

Fungsi:

Berfungsi untuk merancang, menyelaras dan menyediakan program latihan berkaitan dengan penyiasatan dan forensik selain bekerjasama dengan institusi-institusi latihan latihan penguatkuasa dalam dan luar negara.


Alamat:

Sekolah Penyiasatan dan Forensik

Pusat Akademik

Aras 3, Blok B

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092928


No. Faks:
0362092932


E-mel:
siasatan.maca@sprm.gov.my

Fungsi:

Berperanan untuk merancang dan menyediakan program latihan berkaitan dengan perisikan dan alat bantuan teknikal. Selain itu, sekolah ini juga menyelaras dan mengendalikan kursus dan seminar secara customised dalam bidang perisikan kepada sektor awam, sektor swasta, syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan syarikat antarabangsa.


Alamat:

Sekolah Perisikan dan Pengesanan

Pusat Akademik

Aras 3, Blok B

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092987


No. Faks:
0362092991


E-mel:
intelmaca@sprm.gov.my

Fungsi:

Berfungsi untuk merancang dan menyediakan program latihan berkaitan perundangan dan pendakwaan untuk pegawai dan Pendakwaraya SPRM. Juga mengendalikan kursus untuk agensi penguatkuasaan tempatan lain dengan kerjasama Jabatan Peguam Negara dan institusi pengajian tinggi tempatan. 


Alamat:

Sekolah Perundangan dan Pendakwaan

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092920


No. Faks:
0362092925


E-mel:
spp.maca@sprm.gov.my

Fungsi:

Bertanggungjawab merancang, menyelaras dan mengendalikan program latihan berkaitan dengan pencegahan rasuah dan pengurusan untuk warga SPRM serta lain-lain agensi tempatan. Sekolah ini bertindak bagi pihak SPRM untuk menjayakan program kerjasama pengajian ijazah dan lepasan ijazah dengan institusi pengajian tinggi awam dan swasta.


Alamat:

Sekolah Pencegahan Rasuah dan Pengurusan

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092971


No. Faks:
0362092968


E-mel:
kprp@sprm.gov.my

Fungsi:

Merancang, menyelaras dan menyediakan program latihan berkaitan dengan penyiasatan dan forensik; perisikan dan alat bantuan teknikal; perundangan dan pendakwaan; Pencegahan Rasuah dan Pengurusan; Kursus Asas; Program Akreditasi SPRM serta Program Kepimpinan untuk warga SPRM, sektor awam dan sektor swasta.


Alamat:

Pusat Akademik
Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin
Off Jln Tuanku Abdul Halim
50480 Kuala Lumpur
Malaysia


No. Telefon:
0362092928


No. Faks:
0362092932


E-mel:
siasatan.maca@sprm.gov.my

Fungsi:

Bertanggungjawab menguruskan hal ehwal sumber manusia, pentadbiran dan kewangan MACA khususnya dalam memastikan penyediaan tenaga kerja, infranstruktur dan fasiliti terbaik serta sistematik. Bahagian ini terdiri daripada Unit Pentadbiran, Unit Sumber Manusia, Unit Kewangan, Unit Keselamatan, Unit Perpustakaan dan Unit Teknologi Maklumat.


Alamat:

Bahagian Pengurusan
Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin
Off Jln Tuanku Abdul Halim
50480 Kuala Lumpur
Malaysia


No. Telefon:
0362092826


E-mel:
adminmaca@sprm.gov.my

Fungsi:

Memberi khidmat nasihat kepada pegawai SPRM berhubung perkara-perkara berkaitan protokol. Unit tersebut beroperasi sepenuhnya di MACA dan terlibat dalam pelbagai program dan aktiviti berkaitan protocol dan adat istiadat SPRM.


Alamat:

Unit Protokol dan Istiadat SPRM
Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin
Off Jln Tuanku Abdul Halim
50480 Kuala Lumpur
Malaysia


No. Telefon:
0362092920


E-mel:
upis@sprm.gov.my

Fungsi:

Bertanggungjawab untuk merancang pembangunan kompetensi pegawai dan kakitangan bagi melaksanakan serta menyelaras keurusetiaan, pematuhan dan kerjasama melibatkan program berakreditasi.


Alamat:

PUSAT SEKRETARIAT AKREDITASI

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jln Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur.


No. Telefon:
0362092923


E-mel:
sect_btc@sprm.gov.my

Fungsi:

Berfungsi untuk mengurus dan menyelaras semua urusan dan tugasan yang melibatkan Pengarah.


Alamat:

Pejabat Pengarah

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin

Off Jalan Tuanku Abdul Halim

50480 Kuala Lumpur


No. Telefon:
0362092902


No. Faks:
0362016197


E-mel:
g1@sprm.gov.my